Λογιστικό Γραφείο ΔΕΥ - ΠΑΡ 09:00 - 20:00 210-2718302/ 6975162338 info@xktc.gr

Διεύρυνση Ορίων έκδοσης φορολογικής ενημερότητας στη μεταβίβαση ακινήτου

ΧΚ Taxconsulting | Λογιστικό - Φοροτεχνικό γραφείο > Ανακοινώσεις > Διεύρυνση Ορίων έκδοσης φορολογικής ενημερότητας στη μεταβίβαση ακινήτου

Σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Παναγιώτη Τσουκαλά-Τζίκα

Μερικά από τα θέματα που αναμένεται να μας απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες, ύστερα από την ψήφιση του νομοσχεδίου, είναι οι φορολογικοί συντελεστές οι οποίοι επίκειται να φέρουν αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, το χτίσιμο του αφορολόγητου καθώς επίσης και αλλαγές σε μια σειρά αποφάσεων που θα αφορούν το επίδομα τέκνων (2.000€ για κάθε παιδί που θα γεννιέται από 01/01/2020), το επίδομα θέρμανσης το οποίο αναμένεται με τη νέα απο?φαση που θα εκδοθεί να προκαταβάλλεται η πληρωμή του, και έπειτα από τις τελευταίες ανακοινώσεις ότι θα υπάρξει οικονομικό απόθεμα στον προϋπολογισμό, αναμένεται να δοθεί και το κοινωνικό μέρισμα. Με όλα αυτά τα θέματα όμως, θα ασχοληθούμε εκτενώς στα επόμενα άρθρα μας.

Στο σημερινό μας άρθρο θα ασχοληθούμε με μια απόφαση που δημοσιεύτηκε πριν λίγο καιρό, συγκεκριμένα την Α.1277/2019 η οποία έχει έναρξη ισχύος από 01/09/2019 και αναφέρεται στη διεύρυνση των ορίων έκδοσης φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου. Η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται να «ξεμπλοκάρει» χιλιάδες αιτήσεις έκδοσης φορολογικής ενημερότητας οι οποίες πολλές φορές δεν εκδίδονταν ακόμη και για οφειλή 0,01€.

Ας θυμηθούμε όμως τι ισχύει για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου βάσει και των αποφάσεων ΠΟΛ.1274/2013 (η οποία τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1065/2014) καθώς και την ΠΟΛ.1141/2016:

Χορηγείται φορολογική ενημερότητα για τη μεταβίβαση ακινήτου εξ επαχθούς αιτίας, γονικής παροχής, δωρεάς ή δια εκούσιου πλειστηριασμού, καθώς και για την εκούσια σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, τη διανομή κοινών ακινήτων, την εκούσια ανταλλαγή ακινήτων και τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, εφόσον στην τελευταία περίπτωση η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ των συγκυρίων του ακινήτου ή και τρίτων, ανεξαρτήτως εάν τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ανεγέρσεως. Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται, αντίστοιχα, από τον μεταβιβάζοντα το ακίνητο ή τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα, τους συγκύριους ή και τον αγοραστή για λογαριασμό του πωλητή στην περίπτωση αυτοσύμβασης, στο συμβολαιογράφο που συντάσσει τη σχετική πράξη, ο οποίος υποχρεούται να μνημονεύει στο κείμενο της πράξης την υπηρεσία έκδοσης του αποδεικτικού, τον αριθμό και την ημερομηνία αυτού.

Επίσης για την έκδοση ο φορολογούμενος θα πρέπει να μην έχει συνολικές ληξιπρόθεσμες βασικές οφειλές άνω των τριάντα (30) ευρώ βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση. Εφόσον, υφίστανται συνολικές βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω του προαναφερόμενου ποσού βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση ο αιτών πρέπει να τις έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή είσπραξης ή με ρύθμιση τμηματικής καταβολής καθώς επίσης θα πρέπει να έχουν υποβληθεί και όλες οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση από τον νόμο δηλώσεις.

Στην περίπτωση οφειλής για τη διασφάλιση της και την έκδοση της φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου βάσει και της τελευταίας απόφασης που είχε εκδοθεί (ΠΟΛ.1141/2016) θα πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

  • έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ΄ αυτού, με οριζόμενο από το αρμόδιο όργανο, ποσοστό παρακράτησης από 50% έως 69,99% επί του τιμήματος, το οποίο υπολογίζεται επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου, όχι όμως σε αξία μικρότερης της αντικειμενικής και στην περίπτωση που δεν εξοφλούνται πλήρως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
  • μεταβίβασης ακινήτου ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος επ΄ αυτού χωρίς τίμημα (όπως δωρεά ακινήτου)
  • βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ΄ αυτού, όταν το σύνολο του προϊόντος του τιμήματος, το οποίο και αναγράφεται επί της βεβαίωσης οφειλής, υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος που συστήνεται επ΄ αυτού και δεν εξοφλεί το σύνολο της οφειλή.

Πλέον, με την Α.1277/2019 εκδίδεται φορολογική ενημερότητα για την μεταβίβαση ακινήτου εφόσον συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

Α) Οι συνολικές βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν ξεπερνάνε τις 5.000 € καθώς επίσης δεν εκκρεμεί και εντολή ελέγχου για τον αιτούντα ή και το νομικό πρόσωπο για οφειλές του οποίου έχει ευθύνη καταβολής ο αιτών και

Β) Οι συνολικές βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν ξεπερνάνε τα 30€

Εάν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, τότε η έκδοση της φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση του ακινήτου γίνεται αυτόματα από τον διαδικτυακό τόπο της https://www.aade.gr/ . Μεγάλη προσοχή όμως θα πρέπει να δοθεί, διότι σε περίπτωση που υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση πάγια ή μη, ακόμη και αν εξυπηρετούνται κανονικά οι δόσεις της ρύθμισης, η φορολογική ενημερότητα βγαίνει μόνο με παρακράτηση.

Πηγή: e-forologia.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή υπηρεσιών και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
ΑποδοχήΡυθμίσεις Απορρήτου

GDPR

  • Ενημέρωση Cookies

Ενημέρωση Cookies

Εάν δεν επιθυμείτε την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σχετική επιλογή στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησής σας (Browser).
Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις του συστήματος του προγράμματος περιήγησής σας.

Η μη αποδοχή των cookies ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμό των ενεργειών του χρήστη στόν ιστότοπό μας.